Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcı’ya e-posta: kitap.satis@tubitak.gov.tr , abone@tubitak.gov.tr veya telefon: 0312 2228399 (Ostim Depo) ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. md. hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve esatis.tubitak.gov.tr web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedeli ve teslimat masrafları Alıcı’ya iade edilir ve en geç 10 (on) günlük süre içinde mal/hizmeti Alıcı iade etmekle mükelleftir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle mal/hizmetin değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusur oranında Satıcı’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür